FREKVENČNÍ TERAPIE
PLASMAGEN a HRV BIOFEEDBACK unikátní přístroj alternativní medicíny Frekvenční generátor PLASMAGEN vychází z vědeckých poznatků vědce a mikrobiologa Dr. Royala Raymonda Rifa, který ve 30-tých letech 20. století pozoroval prostřednictvím vlastní, dosud nepřekonané metody, chování virů a bakterií včetně rakovinových buněk. Zjistil, že působením specifických frekvencí dochází k rozkmitání a následné explozi zkoumaných vzorků. Diagnostika HRV BIOFEEDBACK (měření variability srdeční frekvence) umožňuje sledovat variabilitu srdečního tepu v závislosti na vysílaných impulsech. Vývoji PLASMAGENU ve spojení s HRV diagnostikou předcházela mnohaletá praxe s různými variantami aplikace Rifeho metody v několika poradenských centrech na území ČR a SK. Biorezonanční set PLASMAGEN je originální z hlediska zapojení i charakteristiky vyzařovaného signálu. Obsahuje přibližně pět tisíc dávek složených z celosvětově ověřených terapeutických frekvencí. Tyto frekvence jsou šířeny elektromagnetickým polem. Vysoká intenzita účinného elektromagnetického pole zajišťuje prostupnost do lidského těla. Vyzařované pole je naprosto neškodné a zajišťuje dostatečnou účinnost bez použití potenciálně nebezpečných nosných frekvencí. Rozsah 1 Hz až 900 kHz pokrývá komplexní škálu nežádoucích mikroorganismů. Frekvence lze nastavit s přesností až na pět desetinných míst a vysílat je i v pásmech a rozkmitech. Takto dochází k neinvazivní eliminaci patogenů a škodlivých látek v organismu (borrelie, chlamydie, streptokokové infekce, herpes viry, záněty, kvasinkové infekce, těžké kovy…). Z Rifeho metody jasně vyplývá, že likvidace těchto patogenů je účinným alternativním řešením celé řady onemocnění a chronických problémů jako je cukrovka, deprese, ekzémy, migrény, bolesti kloubů, potíže s trávením, nespavost, vysoký krevní tlak… Nejvýznamnější výhodou našeho produktu je testování frekvencí vysílaných plazmovou anténou. Takto šířený signál prostoupí celým tělem. Infračervené snímače zaznamenávají reakce srdečního tepu - HRV BIOFEEDBACK. Zaznamenáváním proměnlivosti srdečního tepu získáváme přesná data o reakci organismu na vysílané kmitočty. Selekce účinných frekvencí výrazně zvyšuje efektivitu a zkracuje dobu terapie. Ostatní diagnostické metody, které k tomuto účelu využívají kontaktní elektrody, nedosahují dostatečného prostupu organismem. PRINCIP A FUNKCE
OSOBNOSTI PLASMOVÉHO GENERATOR
Hulda Regehr Clark, Ph.D, N.D. (Naturopathic Doctor) studovala biologii na Saskatchewanské Univerzitě v Kanadě. Po absolutoriu a dalších dvou letech studia na McGillově Univerzitě, začala studovat na Universitě v Minnesotě biofyziku a fyziologii buněk. Obdržela doktorát (Ph.D) v roce 1958. V roce 1979 opustila vládou financovaný výzkum a začala soukromou praxi. O šest let později objevila elektronickou techniku pro měření frekvencí patogenních mikroorganismů. V průběhu svých výzkumů znovuobjevila ničení patogenních mikroorganismů vysokofrekvenčními impulsy a propracovala mnoho postupů a metod pro netradiční léčbu téměř všech nemocí. Hulda Regehr Clarková pořádala přednášky a semináře po celém světě a pomocí jejích postupů již tisíce lidí získalo zpět to, co je nejcennější – zdraví. Hulda Regehr Clarková přinesla do moderní doby mnoho nových informací pro léčbu pomocí frekvenčních generátorů. Její hlavní přínos spočívá ale v tom, že se nebála perzekucí a falešných osobních obvinění a praktické výsledky svých výzkumů zveřejnila v několika svých knihách, které vydala po sobě ve velmi krátké době. Tyto informace se tak dostaly k široké věřejnosti a tak následovaly pokusy a výzkumy dalších vědců a lékařů, kteří výsledky Clarkové potvrdili a stále potvrzují. Za toto prolomení nevědomosti u široké veřejnosti patří paní Clarkové velký dík. Před několika lety zveřejnila svoje výsledky výzkumů v ničení patogenních organismů v lidském těle pomocí svého vynálezu, kterým je přístroj Zapper. Je to v podstatě frekvenční generátor obdélníkových impulsů, který ničí široké spektrum mikroorganismů, které v sobě člověk nemá mít. Royal Raymond Rife (1888 - 1971)

Royal Raymond Rife byl špičkový vědec a mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop,

poskytující zvětšení a rozlišení které nebylo do dnešních dní překonáno. Mikroskop byl

schopný, přes zvláštní křemennou optiku a optickou heterodyningovou techniku, získat

velmi vysoké rozlišení. Jeho mikroskopy předčily teoretické limity obyčejného viditelného

světla v mikroskopii.

Rife objevil shodou náhod techniku pro úspěšnou likvidaci původců nemocí s využitím

rezonančních generátorů. Při pozorování živých bakterií a virů pod svým unikátním

mikroskopem zjistil, že jednotlivé druhy mikroorganismů reagují na elektrické frekvenční

pole a že dokonce někdy dojde k jejich zničení po velmi krátké době. Tento poznatek

odstartoval jeho celoživotní výzkum, na jehož konci ovšem nebyl jeho vysněný cíl - levný

lék pro smrtelně nemocné lidi. V průběhu výzkumů však Rife demonstroval mnoho svých

převratných teorií - např. kultivaci viru rakoviny (byl přesvědčen, že rakovinu způsobují

viry a prostředí,ve kterém tyto viry přežívají..) Tento vir nazval BX a zjistil, že tyto viry

pod jeho mikroskopem vyzařovaly po zalomení monochromatického paprsku sytě

červenou barvu. Později Rife objevil, že každý druh mikroorganismu na jeho mikroskopu

vyzařoval jedinečná barevná spektra a měl jasné zbarvení. V letech 1921-1922 Rife

zpozoroval, že když ozáří tyto patogenní mikroorganismy specifickými frekvencemi, po

krátké chvíli tyto mikroorganismy doslova explodují. Od tohoto objevu se Rife věnoval

tomuto fenoménu až do své smrti. Pan Roal Raymond Rife objevil zcela nový způsob

léčby nemocí, který by ve vyspělé civilizaci předznamenal naprostou revoluci v léčbě

nemocí. Bohužel se tak nestalo... Rife ve svých výzkumech došel k závěrům, že je nutné

 

zastavit vývoj patogenních mikroorganismů tím, že se přeruší jejich vývojové stadium

nebo tím, že je donutí aby se měnily v nepatogenní formy.

Elektrické zvukové frekvenčně kladně vyvážené pulsy dokážou tyto mikroorganismy

zničit, nebo narušit jejich "maskovací" obal na membránách, který mate náš imunitní

systém. Po narušení obalu imunitní systém začne tyto mikroorganismy ničit a dochází

tak k samovolnému uzdravení.

Rife ozařoval patogenní mikroorganismy modulovanou radiovou frekvencí produkovanou

RF plazmovým zářičem.

Rife měl k dispozici svůj originální seznam frekvencí získaný pečlivou metodou ladění

generátoru zvukového kmitočtu současně s pozorováním patogenního vzorku pod jeho

unikátním mikroskopem. Na tomto seznamu pracoval s několika špičkovými

mikrobiology, kteří mu pomáhli v určování různých forem mikroorganismů. Při tomto

pozorování byl poprvé posán zcela nový jev - tzv. pleomorfismus ("přeměna" patogenu v

určitém prostředí na zcela jiný patogen...)

Rifeho seznam obsahoval naprosto přesné frekvence 15 různých bakterií a virů, které

získal během svých dlouhých a velmi náročných výzkumů. Pomocí těchto frekvencí

demonstroval před lékařskou komisí např. u 14 beznadějně nemocných pacientů s

rakovinou účinky svého generátoru. Měl stoprocentní úspěch a všichni tito pacienti byli

během cca. tří měsíců vyléčeni (více článek 1). Celá léčba spočívala zjednodušeně v

tom, že pacienti byli třikrát týdně na tři minuty vystaveni záření rifeho generátoru s

plazmovým zářičem, který přenášel bez fyzického kontaktu přesně nastavené frekvence.

Tato fenomenální demonstrace uzdravení (pro tehdejší medicínu) nevyléčitelných

pacientů byla ovšem paradoxně začátkem konce jeho kariéry. Byl po mnoho let

perzekuován, několikrát uvězněn a přes nepochybné úspěchy jeho absolutně nové

metody nedošlo k masovému rozšíření těchto generátorů a k pokračování výzkumu.

Každému přemýšlivému člověku je jasné, kdo na zastavení této léčby měl největší

zájem... Rife zemřel opuštěn ve věku 83 let (!) na předávkování kombinace barbiturátů a

alkoholu v naprostém zapomění. Tajemství jeho přesných frekvencí, které údajně

dokázaly zvrátit i poslední stadia rakoviny, najdou snad opět cestu k těm, co je nejvíce

potřebují - k nemocným lidem. Na pravidelných rifeho konferencích si výzkumníci z

celého světa sdělují pokroky a úspěchy při léčbě pomocí rifeho generátorů a jsme snad

již velmi blízko opětovnému nalezení léku na většinu zhoubných nemocí. V Kanadě byl

přes velké potíže schválen v nedávné době jako první na světě jeden z generátorů s

plazmovým zářičem jako lékařský prostředek. V době internetu je velmi komplikované

zastavit šíření informací o úspěšné léčbě nemocných lidí, což je pro nemocné velmi

dobrá zpráva. Ale je velká škoda, že Royal Raymond Rife neměl možnost svou práci

úspěšně dokončit. Mnoho lidí by nemuselo prožívat těžké chvíle při podávání

chemoterapií a jiných velmi "účinných" léků, které mají mnoho nežádoucích vedlejších

účinků. Naše současná světová medicína přes své nepopiratelné úspěchy u mnoha

nemocí stále nemá kvalitní a úspěšné léky, které by postižené lidi zbavily fyzického a

psychického utrpení. R.R.Rife měl v rukou neuvěřitelnou zbraň proti většině nemocí -

stoprocentní účinnost bez jakýchkoliv negativních vedlejších účinků. Je velmi smutné že

v rozšíření této metody zabránili ti, kterým měla přinést velký užitek - lidé.

Zde je jeho příběh...

Představte si na chvíli, že jste věnovali spoustu let namáhavému výzkumu a že jste

objevili neuvěřitelně jednoduchý, elektronický přístup k léčení doslova každé nemoci

 

způsobené viry a bakteriemi. Toto je objev by ukončil bolest a utrpení nesčíslných

miliónů lidí a změnil navždy pozemský život. Pro celý lékařský svět by jste byl v úctě a

vážnosti a také by jste obdržel, nepředstavitelnou finanční odměnu. Chtěli by jste zažít

tuto skutečnost?

Bohužel největší lékařští geniové v celé historii zažívají opak předchozího scénáře. Ve

skutečnosti je celá historie medicíny plná příběhů geniality zrazené zpátečnickým

myšlením a žárlivostí, ale nejžalostnější je to, že se tak děje mnohdy z touhy po

penězích a z chamtivosti.

V devatenáctém století se Ignác Semmelweiss usilovně snažil přesvědčit chirurgy, aby

sterilizovali své nástroje a používali sterilní chirurgické postupy. Louis Pasteur byl

zesměšňován dlouhá léta pro jeho teorii, že bakterie mohou způsobovat nemoci. Jiní

lékařští vizionáři zkusili také spoustu ustrkování a posměchu, když se snažili zpochybnit

lékařská dogmata, včetně takových legend jako byl Conrad Roentgen a jeho paprsky.

William Morton pro podporování myšlenky na anestézii, William Harvey pro jeho teorii

krevního oběhu, a mnoho jiných včetně: W.F. Kocha, Reviciho, Burzynskeho,

Naessensena, Priora, Livingstona, Hoxseye a spousty dalších. Ortodoxní medicína

velkých peněz se snaží neutralizovat a zničit ty, kdo můžou ohrozit její zisky a dost často

se stává, že takový vizionář platí za své kacířství skutečně velkou cenu.

Představte si, že jste objevili novou terapii, která může vymýtit veškeré infekční nemoci

včetně rakoviny, ale doposud, vy ani váš lék nejsou všeobecně známé. Co uděláte

dál? Výzkumné instituce můžou přivítat vaší zprávu, jako ohromující objev a budou

vzrušeni když uvidí, že máte lék na nemoci, jejichž výzkum a léčba stojí ročně stovky

milionů. A možná také nebudou chtít o této věci slyšet. Ptáte se proč? Protože jsou na

svém výzkumu ekonomicky závislí a nebudou rádi, když se objeví něco, co by je mohlo

ekonomicky ohrozit. Potom můžete na úspěch prosazení svého výzkumu do praxe

zapomenout.

Dále můžete jít a předat svůj objev představitelům farmaceutického průmyslu. Myslíte,

že je bude zajímat všeobecný prospěch lidstva? Uvědomte si, že to co nabízíte, může s

konečnou platností zničit jejich miliardové zisky v celosvětovém měřítku.To co nabízíte,

udělá jejich po celá desetiletí budovaný, neobyčejně výdělečný obchod, zbytečný a

zastaralý. Věřte tomu, že udělají vše proto, aby váš vynález nespatřil světlo světa. V

sázce je pro ně příliš mnoho.

Vezměte si jak je úžasné, že jediným nákladem na provoz tohoto přístroje, je elektrická

energie. Je absolutně šetrný k pacientům, kteří neztrácejí své vlasy a ani své životní

úspory. Žádný z pacientů není smrtelně nemocný od chemoterapie, radiační léčby a ani

není poznamenán žádným chirurgickým zákrokem. Ale mnoho příznivců z řad lékařů asi

nenajdete, ale jsou i jiní odvážní a pokrokoví co se nebojí prosadit netradiční postupy.

Můžete zkusit oslovit nemocnice a velké kliniky, ale asi budou neradi slyšet, že zákroky

na uzdravení pacienta je možné provádět i bez hospitalizace, v kterémkoliv malém

lékařském zařízení a že díky vám přijdou o práci.

Pokud jde o zdravotní pojišťovny, tak možná budou potěšeni, že nemusí investovat do

nemocnic, kde personál nemá příliš práce a čeká zpravidla jen na to, až si někdo zlomí

nohu a nebo se vybourá v autě. Nebo jak potěšíte majitele akcií, farmaceutických firem.

Asi také dost málo.

Pravděpodobně jediní přátelé, které budete mít, budou pacienti a progresivní lékaři, kteří

 

vidí změnu jako příležitost uzdravovat svoje pacienty, spíše než jako hrozbu ustavenému

peněžnímu, výrobnímu monopolu. Tito lidé to skutečně ocení.

Proč tato neobyčejná léčba upadla v zapomnění a co se s ní stalo. Toto je jedna z

nejčernějších epizod v historii lidstva. Tato elektronická terapie byla sabotována a s

úspěchem potlačena, nemilosrdnou skupinou bezohledných a chamtivých mužů. Znovu

se začala tato léčba prakticky objevovat na poli alternativní medicíny v osmdesátých

letech dvacátého století díky kanadské lékařce a velice odvážné ženě Dr.Huldě Regehr

Clarkové.

Toto je příběh vynikajícího vědce, Royala Raymonda Rifeho, jeho přístroje a jeho

převratných objevů. Možná už jste o tomto muži slyšeli a nebo také vůbec nebudete

věřit, že je něco takového možné. To je vaše svobodné rozhodnutí, ale závěry nechte,

až přečtete tento článek a vyhledáte si další potřebné informace. Byla celá řada

vynikajících lékařů a lékařských autorit, kteří spolupracovali s Rifem a naprosto

jednoznačně potvrdili správnost jeho poznatků v praxi.

Jediná cesta jak prověřit správnost tohoto materiálu je ta, že si vše prověříme sami a

uděláme si vlastní názor. Bohužel je třeba mít na paměti, že lékařská literatura a klinické

testy, jsou dost často zmanipulované a jsou ovlivněny komerčním zájmem určitých

subjektů.

Nyní se společně obraťme k životnímu příběhu nejúžasnějšího lékařského průkopníka

20 století.

Royal Raymond Rife se narodil v roce 1888 a zemřel v roce 1971. Po svých studiích na

John Hopkins University Rife vyvíjel technologie, které se ještě dnes běžně používají v

optice, elektronice, radiochemii, biochemii, balistice a letectví. Na základě těchto znalostí

byl vyvinut i jeho generátor frekvencí pro ničení choroboplodných zárodků, bakterií a virů

v lidském těle.

Za svojí práci obdržel 14 významných světových ocenění a získal čestný doktorát

university v Heidelbergu. V průběhu 66 let projektoval a stavěl lékařské přístroje.

Pracoval pro firmu Zeiss Optic, pro vládu USA a pro několik soukromých mecenášů.

Nejvýznamnější z nich byl milionář Henry Timkin.

Vzhledem tomu, že byl Rife vzdělaný v různých oborech, hledal své odpovědi intuitivně i

za hranicemi vědecké struktury té doby. Zvládl mnoho vědeckých disciplín a jeho

znalosti vydaly za znalosti celého týmu vědců z různých oblastí vědy. Tak vznikala nová

technologie, kterou nejprve Rife vynalezl a potom i sám zkonstruoval.

Mezi Rifeho vynálezy patří, ultrafialový mikroskop, mikro-skalpel a mikro-manipulátor a

řada dalších věcí. Když posoudíte jeho hojné úspěchy, pochopíte, jak jeho mysl byla

všestranně nadaná.

V roce 1920 dokončil stavbu prvního virového mikroskopu na světě. V roce 1933

zdokonalil tuto technologii a postavil neuvěřitelně komplexní univerzální mikroskop, který

měl téměř 6000 součásti a byl schopný zvětšit na 60 000 násobek normální velikost. S

tímto unikátním mikroskopem, se Rife stal prvním člověkem na světě, který

viděl živé viry a po dlouhou dobu bylo jeho zařízení jediné, které něco podobného mohlo

ukázat.

Moderní elektronové mikroskopy okamžitě zabíjejí, to co je pod nimi a potom můžeme

sledovat jen mrtvé zbytky organizmů. V Rifeho mikroskopu bylo v reálném čase vidět,

 

jak viry mění formu a množí se, reagují na karcinogenní látky a jak se zdravá buňka

mění v buňku rakovinnou.

Jak byl Rife schopný dosáhnout tak pozoruhodných výsledků v době kdy ještě

elektronika a lékařství, nebylo na takovém stupni vývoje jako dnes. Můžeme si probrat

pár technických detailů z funkce přístroje.

Rife nejprve pečlivě identifikoval spektroskopem, individuální podpis každého

mikroorganismu. Potom pomalu otáčel křemenným optickým hranolem, až dosáhl

potřebné vlnové délky, která dopadla na zkoumaný mikroorganismus. Požadovaná

vlnová délka byla vybrána proto, protože rezonuje se spektrografickým podpisem

uvedeného mikroorganismu. Každá molekula totiž osciluje svojí vlastní frekvencí. Atomy,

které se společně formují v molekuly, jsou drženy v molekulárním uspořádání,

kovalentním energetickým svazkem, který vysílá i absorbuje svojí specifickou

elektromagnetickou frekvenci. Neexistují dvě molekuly, které by měly stejnou frekvenci

nebo energetický podpis. Rezonance zesílí vyzařování stejně, jako když se sloučí dvě

oceánské vlny.

Mikroorganismus, který je normálně neviditelný pří denním světle, se najednou rozzáří a

stane se viditelným, když je barevná frekvence a rezonance shodná s jejich vlastním

spektroskopickým podpisem. Rife byl tak schopen sledovat jinak neviditelné organismy,

jak napadají tělesné tkáně a viděl je tak, jak je nemohl vidět nikdo jiný běžným

mikroskopem.

Více než 75% organismů, které mohl vidět Rife ve svém mikroskopu, jsou viditelné,

pouze v ultrafialovém světle. Ale ultrafialové světlo lidské oko nevidí.Rife překonal toto

omezení použitím záznějové techniky, která se stala běžnou s příchodem rozhlasového

vysílání. On osvětlil mikroorganismus, ( obvykle virus nebo bakterii) dvěma různými

frekvencemi ultrafialového světla, které rezonovalo s jeho spektrálním podpisem. Tyto

dvě vlnové délky vyprodukovaly interferenci, kterou sloučil dohromady. Tato

interference, již měla takovou vlnovou délku, že již byla v rozsahu spektra, viditelného

lidskému oku. Takto udělal Rife mikroorganismy (bakterie a viry)viditelné bez jejich zabití

způsobem, které dnešní elektronové mikroskopy neumožňují.

V roce 1930 byl Rife již tak daleko před svými kolegy, že nemohli pochopit, jak to vše

vlastně dělá, a proto často cestovali za ním do jeho laboratoře v San Diegu, aby si

prohlédli jeho mikroskop.

Jedním z nich byla paní Virginia Lewingstonová, která se nakonec přestěhovala z New

Jersey, do Point Loma v San Diegu, které leží nedaleko Rifeho laboratoří a stala se jeho

častým hostem. Virginie Lewingstonová, obdržela celou řadu ocenění za rozpoznání

mikroorganismů způsobujících rakovinu a svoje práce, začala publikovat po roce 1948.

Royal Rife poprvé identifikoval lidské rakovinové viry již v roce 1920. Rife udělal více než

20 000 neúspěšných pokusů s transformací normální buňky do buňky nádorové.

Nakonec při pokusech uspěl a ozářený rakovinový vir, prošel přes ultra jemný filtr a byl

vstříknut do těla laboratorních zvířat. Ze stejné kultury potom Rife následně po sobě

vytvořil 400 nádorů na laboratorních zvířatech. Vše bylo pečlivě zaznamenáno,

nafoceno a nafilmováno. Rife pojmenoval rakovinný vir Cryptocides primordiales (BX).

Virginia Livingstonová ve svých zápisech, přejmenovala tento vir na Progenitor

Cryptocides. Royal Rife nebyl v jejích písemnostech nikdy zmíněn (!). Rife dostával

velice málo ocenění za své monumentální objevy - byl nenáročný vědec, který se spíše

 

věnoval svým objevům, než pověsti a slávě. Jeho odpor k lékařské politice, (který si

mohl dovolit, díky svým mecenášům) ho později zanechal v nevýhodě, když ho mocné

síly napadly. Vlivem mocných lidí z farmaceutického průmyslu, bylo vyřazeno jeho dílo z

lékařských písemností, a proto není divu, že o něm dnes ví minimální počet lidí.

Rozpoutala se zuřivá diskuse mezi těmi, kdo viděli měnící se formy virů pod Rifeho

mikroskopem a mezi těmi kdo nic neviděli a nevěřili. Mezi těmi kdo udělal závěr, aniž by

se zajímal o skutečnosti, byl i vlivný lékař Dr. Thomas Rivers.

Rivers tvrdil, že Rifeho mikroskop nic neodhalil a že není žádný důvod věřit této

teorii. Bohužel, stejný argument je používán dodnes v hodnocení, mnoha jiných

alternativních lékařských postupů. Pokud tam není žádný precedent, tak postup nemůže

být platný. Nic nemůže přesvědčit zavřenou mysl. Většina z těch, kteří měli k Rifeho

výzkumu záporné stanovisko, nikdy jeho mikroskop ani neviděla, protože cestovat do

San Diega bylo dost nepohodlné a letadlem v té době poměrně riskantní. A tak diskuse

o životním cyklu virů byla rozhodnuta ve prospěch těch, kdo sledují zamrzlý obraz v

elektronovém mikroskopu před těmi, kdo sledují životní cyklus virů v reálném čase.

Mnoho lékařů a vědců od té doby potvrdilo objev rakovinového viru a jeho

mnohotvárnou povahu. Bylo provedeno mnoho dalších laboratorních experimentů,

včetně použití mikroskopu Gastona Naessense. Rife také pracoval společně s mnoha

špičkovými vědci a lékaři té doby, kteří potvrdili nebo schválili různé oblasti jeho práce.

Zde jsou některá jména: E.C Rosenow (dlouholetý šéf bakteriologické kliniky v Mayo),

Arthur Kendall (ředitel Northwestern Medical School), Dr. George Dock (mezinárodně

uznávaný lékař), Alvin Foord (slavný patolog), Rufus Klein-Schmidt (prezident USC),

R.T. Hamer (ředitel Paradise Valley Sanitarium), Dr. Milbank Johnson (ředitel AMA

Southern Kalifornia), Whalen Kortison (hlavní lékař Santa Fe Railway), George Fischer

(dětská nemocnice New York), Edward Kopps (Metabolic Clinic, La Jolla), Karl Meyer

(Hooper Foundation, S.F.), M. Zite (Chicago University) a celá řada dalších vynikajících

odborníků.

Rife ignoruje veškeré diskuze a místo toho se soustřeďuje na vylepšení své metody

ničení virů. K zabití virů používá stejný princip jako na jejich zviditelnění. Tím principem

je rezonance.

Zvětšoval sílu jejich přirozené frekvence, na které rezonují, až došlo k jejich deformaci a

rozkladu. Tato frekvence byla Rifem nazvána jako smrtelný oscilační poměr, nebo také

‚‘MOR‘ a nedocházelo při ní k žádnému poškození okolních tkání.

Dnešní moderní Rifeho přístroje zobrazují přesnou frekvenci na displeji. Tento princip

může být demonstrován tak, že při použití určité frekvence, můžeme rozbít skleničku na

víno. Je tomu tak proto, že sklenice rezonuje na určitém přesném kmitočtu, která se

dostane do rezonance. Vše ostatní má jinou frekvenci, a proto je zničena pouze

sklenice. Existují doslova stovky trilionů rezonančních frekvencí a každá molekula

určitého druhu má svojí vlastní frekvenci.

Rife pracoval po mnoho let a někdy i 48 hodin bez přestání, než objevil frekvence, které

zničí původce např. oparů, dětské obrny, míšní meningitidy, tetanusu, chřipky a dalších

choroboplodných mikroorganismů.

V roce 1934 universita v jižní Kalifornii jmenovala zvláštní výzkumný lékařský výbor,

který měl sledovat pacienty smrtelně nemocné rakovinou, kterým již tehdejší medicína

nedokázala pomoci . Léčba byla prováděna v krajské nemocnici v Pasadeně v Kalifornii.

 

Tým zahrnoval skupinu lékařů a patologů a jejich úkolem bylo zkoumat pacienty a

prověřit, zda zůstanou naživu při použití rifeho přístroje alespoň po dobu 90 dní.

Po uplynutí 90 dní učinil výbor takovýto závěr: celých 86,5 % pacientů bylo úplně

vyléčeno, zbývajících 13,5 % pacientů se plně vyléčilo v průběhu dalších 4 týdnů. To

znamenalo, že celkový úspěch Rifeho léčebné technologie, byl 100 %.

Tento „pokus“ byl pečlivě zdokumentován a dopodrobna popsán. Celá léčba spočívala v

tom, že pacienti se dostavili třikrát týdně do místnosti, kde byl umístěn rifeho generátor

frekvencí s plazmovou trubicí. Každý pacient byl při jedné návštěvě vystaven

tříminutovému působení tohoto generátoru.

To bylo celé léčení – (tedy žádné pilulky či roztoky které jsou vznešeně nazývány

chemoterapie...)

Dne 20. listopadu 1931 byl pořádán v Pasanedě na majetku Dr. Milbanka Johnsona

banket na počest Royala Raymonda Rifeho. Banketu se zůčastnilo 44

nejrespektovanějších lékařských autorit té doby a oslavoval se konec všech nemocí. Zde

je seznam lékařských autorit, kteří se tehdy banketu zůčastnili.

Dr. Arthur I. Kendall

Dr. S. Fosdick Jones

Dr. C. M. Hyland

Dr. Alvin G. Foord

Dr. V. L. Andrews

Dr. Milbank Johnson

Dr. Rufus B. Von Klein Scmidt

Dr. Wayland Morrison

Dr. F. C. E. Mattison

Dr. Joseph Heitger

Dr. E. M. Hal

Dr. C. W. Bonynge

Dr. E. W. Butt

Dr. A. S. Heyt

Dr. E. W. Lanson

Dr. A. H. Zeiler

Dr. R. W. Hammack

Dr. C. D. Maner

Dr. Ellis Jones

Dr. Allen B. Kanaval

Dr. Sanwel J. Tattison

Dr. J. BrandoBruner

Dr. D.George

Dr. O. O. Witherbee

Dr. Harold Witherbee

Dr. B. O. Raulston

Dr. Linford Lee

Dr. George Kress

Dr. Albert Ruddack

Dr. Richard Winter

Dr. M. Aubrey Davidson

 

Dr. W. H. Sooins

Dr. Walter V. Breem

Dr. C. E. Zobell

Dr. B. Winter Gonin

Dr. O. C. Grunner

Dr. James B. Couche

Dr. K. F. Meyer

Dr. Arthur W. Yale

Dr. E. L. Walker

Dr. E. C. Rosenow, Sr.

Dr. E. F. F. Copp

Dr. Royal Lee

Dr. Lee Deforest

Ale již v roce 1939 většina z těchto doktorů a vědců, popírala, že by se někdy s Rifem

setkala. Co se to stalo, že tolik brilantních lidí, začalo mít paměťovou vadu? Vypadá to,

že se zprávy o Rifeho zázracích se smrtelně nemocnými pacienty, dostali do špatných

uší. Vzpomínáte na hypotetické úvahy na začátku článku, jak jsme uvažovali o tom, co

by se stalo, kdyby byl objeven lék na všechny nemoci? Můžeme zjistit, co se dělo dál.

Nejprve byl učiněn pokus, od Rifeho koupit jeho vynález. Není těžké uhodnout, jak by

jeho vynález skončil. Podobných vynálezů, které by obrovskou měrou přispěli k dobru a

prospěchu celého lidstva, leží v trezorech na tisíce. Morris Fishbein byl vyslán jako

zástupce AMA (Americké lékařské asociace) s nabídkou, kterou Rife údajně, nemůže

odmítnou. Rife však odmítl. Nejsou známy přesné podrobnosti této nabídky. Známe ale

podmínky, které nabídl Fishbein, Harrymu Hoxeyovi, aby získal kontrolu nad jeho

bylinnou léčbou rakoviny. Fishbein, zastupující AMA, by pobíral po dobu devíti let

veškeré zisky a po uplynutí této doby, pokud by vše pracovalo dobře, by Hoxey začal

dostávat 10 % ze zisku. Hoxey se rozhodl nabídku nepřijmout. Když Hoxey odmítl, tak

Fishbein použil svůj mocný politický vliv a Hoxey byl zatčen 125 krát v průběhu 16

měsíců. Obvinění, (praxe bez licence) byla vždy řešena mimosoudní cestou, ale týrání

mělo u Hoxeye za následek duševní onemocnění.

Ale Fishbein pochopil, že podobná strategie, by v případě Rifeho selhala. Rife nemohl

být zatčen za provozování praxe bez licence. A soud by při smyšleném obvinění, musel

čelit desítkám svědeckých výpovědí nejlepších lékařských kapacit, s kterými Rife

pracoval. A obhajoba by nepochybně použila na obranu nezvratitelné praktické úspěchy

při použití jeho léčby. To poslední, co by farmaceutický průmysl chtěl, je veřejné líčení s

člověkem, který léčí rakovinu se 100 % úspěchem a používá k tomuto léčení, jen malé

množství elektřiny. To by u celého národu mohlo vzbudit myšlenku, že nepotřebují léky.

A nakonec Rife strávil celá desetiletí tím, že si vedl pečlivou evidenci svých výzkumů,

včetně filmové a fotografické dokumentace. Byla potřeba jiná taktika.

První co bylo podniknuto, bylo postupné rozkradení psaných záznamů, filmů a fotografii

z Rifeho laboratoře. Viník krádeží se nikdy nenašel.

Když se Rife snažil obnovit svá chybějící data, ( v době kdy nebylo možné udělat

fotokopie ani použít počítače) někdo se snažil odstranit jeho drahocenné virové

mikroskopy. Tyto mikroskopy někdo ukradl. Ještě před tím zničil úmyslně založený požár

do základu Burnettovu laboratoř v New Jersey, zrovna v době, kdy se vědci připravovali

oznámit potvrzení úspěšnosti Rifeho práce. Další pohroma ale přišela později, když

 

policie nezákonně zabavila zbytek dokumentace z Rifeho padesátiletého výzkumu.

Potom v roce 1939 pomáhali agenti farmaceutických společností Philipu Hoylandovi ve

strojeném procesu proti jeho vlastním společníkům ve firmě Beam Ray

Corporation. Tato společnost byla jediná, která tehdy dokázala zhotovit Rifeho přístroje.

Sám Rife nebyl členem této společnosti. Společnost byla zruinována náklady na soudní

výdaje a dostala se do konkurzu. Během velké krize potom společnost definitivně

zanikla.

Co se dělo dále v nemocnicích a výzkumných centrech, kde se s úspěchem zkoušela

Rifeho léčba. Lékaři a vědci se samozřejmě snažili bránit Rifeho úspěšný vynález, ale

nemohli si dovolit ztrátu dotací a nemocničních privilegii.

Byly vynaloženy velké finanční částky na to, aby ti kdo znali Rifeho terapii, zapomněli na

to, co viděli. Žádná částka nebyla dost vysoká k potlačení této technologie. Ošetřování

lidí s rakovinou je skutečně velice výnosný obchod.

Například Arthur Kendall, ředitel Northwestern School Medicíně, který pracoval s Rifem

na léčení rakovinových nádorů, dostal částku 250 000 dolarů a odjel do Mexika. To byla

skutečně velká částka peněz.

Také Dr. George Dock, jako další prominentní osoba, která spolupracovala s Rifem byl

umlčen enormní částkou peněz a Americká lékařská asociace mu věnovala ty největší

pocty. Také Dr. Couche a Dr. Milbank Johnson, kteři s Rifem spolupracovali se vrátili k

předepisování léků.

Po ukončení této záležitosti, lékařské časopisy, ovládané Americkou lékařskou asociací,

nevydali již ani zmínku o Rifeho úspěšné terapii. Proto celé generace studentů

promujících na lékařských fakultách, neslyšeli ani zmínku o Rifeho revolučních objevech

v lékařství.

Velikost a rozsah tohoto zločinu, je nedozírný a jedná se o největší hromadnou vraždu v

historii lidstva. Umřelo již více lidí než v obou světových válkách. Kolik lidí již za celá

desetiletí přišlo zbytečně o život a kolik lidí ještě zbytečně zemře?

Když se Rife narodil, používal se jako dopravní prostředek kočár s koněm a když umíral,

byl svědkem toho, jak překonáváme v letadlech obrovské vzdálenosti za pár hodin. Byl

ale také svědkem opačného procesu a tím byl stoupající počet lidí, které zabijí rakovinné

nádory. V současné době v celém světě, umírá na rakovinu přes 5 000 000 lidí ročně.

Jen u nás v ČR, umírá 76 lidí na rakovinu za den, což je za rok více jak 27 000 lidí. Se

vzrůstajícím počtem nemocných, úměrně stoupají i zisky farmaceutických společností,

jež v dnešní době dosahují astronomických částek.

Rife byl také svědkem fenomenálního růstu American Cancer Society, Salk Foundation

a dalších společností, které se zabývají léčením nemocí a které on ve svých laboratořích

v San Diegu, vyléčil již dávno před tím. V jednom období bylo předloženo ke schválení

176 500 léků proti rakovině. Stačilo, když lék vykazoval úspěchy pouze v jedné šestině

jednoho procenta, aby mohl být schválen k prodeji. Když pacient umřel na příznaky

způsobené léky, léčba byla zaznamenána jako úspěšná, nebo částečně úspěšná,

protože pacient nezemřel na rakovinu. Realita byla taková, že léky zabíjeli pacienty dříve

než choroba.

Bylo dosaženo toho, že Rifeho celoživotní práce a objevy byly ignorovány a nikdo o nich

nevěděl. Když bylo tohoto dosaženo, Rife byl otřesen a ztratil zájem o další práci a řešil

 

svojí bolest pitím alkoholu. Otupoval tím své vědomí, které se nemohlo srovnat s tím, že

půl století pracoval zbytečně a výsledek jeho práce je ignorován, zatímco dál pokračuje

utrpení milionů lidí jen proto, aby nějaká malá skupina chamtivých lidí měla obrovské

zisky. Vše jen pro peníze.

V roce 1971 Royal Rife umírá na požití diazepamu společně s alkoholem. Možná že to

byly jeho frekvence, které mu pomohli, aby se dožil tak vysokého věku i přes to, že

nadměrně požíval alkohol.

Naštěstí Rifeho smrt neznamenala konec elektronické léčby. Několik lékařů a vědců

zrekonstruovalo jeho frekvenční přístroje a udržela tak naživu jeho myšlenku. Rifeho

technologie se stala znovu veřejně známou v roce 1986. Bylo to hlavně díky knize

Barryho Lynese s názvem ‚‘ Rakovinná léčba která fungovala‘ (The Cancer Cure That

Worked). Ke slovu se dostal i další materiál s Rifeho práce.

Dnes jsou Rifeho přístroje, ale v novém provedení opět na trhu. Přístroje jsou různé, od

jednoduchých až po složité a tomu odpovídá i cena. Při použití přístroje, je naprosto

rozhodující, možnost nastavit přesnou frekvenci, jinak jsou výsledky rozporuplné, nebo

žádné. Proto je třeba věnovat výběru přístroje náležitou pozornost. I některé drahé

jednotky, mají vážná technická omezení a je škoda peněz na jejich pořízení. Stejně tak

není možné očekávat slibné výsledky od levných přístrojů. Jen přesně nastavená

frekvence se může dostat do rezonance s mikroorganismem určitého druhu a na tom

závisí náš úspěch.

Tento samý problém vedl k tomu, že se původní provedení Rifeho přístroje v něčem

změnilo. Novější technologie aplikuje přenos frekvencí na tělo, pomocí desek a

nalepovacích elektrod. Nastavení přesné frekvence a dostatek tekutin, jsou základní

kritéria k dosažení úspěchů, stejných jako měl Rife. Veškeré postupy jsou popsány v

manuálech lepších přístrojů na světovém trhu. Jedním z nejlepších přístrojů tohoto

druhu je shodou okolností český výrobek s názvem Ravo Zapper, na který bychom měli

být my, Češi, velice pyšní. Tento přístroj je svou možností nastavení naprosto přesných

frekvencí (s přesností na tisíciny Hz) zcela unikátní.

Pokud chcete být spokojeni s výsledkem, používejte kvalitní vybavení a osvědčené a

zdokumentované postupy. Postupem času poznáte, že se nic nemůže vyrovnat této

bezpečné technologii, která je prověřena desítkami let výzkumu a že se obejdete bez

léků, operací a ozařování.

Bohužel tato technologie i v dnešní době není povolena pro lékařské účely a mohou ji

používat pouze veterináři na nemoci zvířat. Lékaři používající tuto metodu, který upadne

v nemilost mocných, hrozí ztráta lékařského diplomu. Pokud by dál provozoval lékařskou

praxi, dostane se do konfliktu se zákonem a může skončit ve vězení. Do podobných

problémů se dostala i vynikající lékařka a jedna z nejvýzmanějších žen naší doby Dr.

Hulda Regehr Clarková a skončila na nějaký čas ve vězení – nikdy však nebyla

jakýmkoliv soudem pravomocně odsouzena. Ve své praxi a výzkumech však pokračuje

dál.

Ale paní Clarková rozhodně nebyla sama, kdo utrpěl podobnou šikanu. Od dob

středověku je zde ale možné spatřit již určitý pokrok - kacíř už není upalován, ale pouze

vězněn.

Pokud si někdo myslí, že žijeme v demokratickém světě, tak je na hlubokém omylu.

Každý člověk má právo, na šťastný život v míru v pokoji a ve zdraví. Každý člověk by

 

měl myslet na druhé lidi a mít k nim lásku a být ochoten pro ně něco udělat. Myslet na

druhé a nejen na sebe, je jedna z nejšlechetnějších vlastností, které může člověk mít.

Pokud budou druzí z jakéhokoliv důvodu ožebračováni úzkou skupinou mocných, kteří

vládnou tomuto světu a kteří vlastní banky, sdělovací prostředky, klíčové zdroje surovin

a energii a dalšího majetku a moci, bude tomuto světu vládnout duchovní chudoba a

svět bude zbídačený a plný nuznosti. Dokud budou umírat miliony lidí ve jménu mocných

farmaceutického průmyslu a jiných subjektů, bude tato planeta jen smutným místem k

přežívání. Je na odvážných lidech a na lidech, kteří mají zájem o druhé a mají k nim

lásku, toto vše změnit.

Toto byl životní příběh vynikajícího a ojedinělého vědce Royala Raymonda Rifeho a jeho

přístroje, který mohl učinit konec všem nemocem způsobenými mikroorganismy a viry.

Tento přístroj mohl změnit od základu svět a promrhané peníze, které se investují do

věci, která již dávno fungovala se tyto peníze mohly investovat do projektů pro blaho

celého lidstva. Spoustu lidí mohlo prožít plnohodnotný život a spoustu lidí nemuselo přijít

o své blízké a o své úspory.

Snad se to vše brzy změní a tento brilantní vědec, bude zařazen mezi největší velikány

lékařského výzkumu, kteří přinesli lidstvu to nejcennější – účinný a levný lék se

stoprocentní účinností, bez jakýchkoliv vedlejších účinků.

Royal Raymond Rife byl nejdůležitějším člověkem v celé lidské historii.

Proti tomuto tvrzení může kdokoli cokoli namítat, na této pravdě ale nic nezmění.

Čest jeho památce...